FAFT Financial Action Task Force:

BiH: nedovoljan napredak u izmjeni zakona protiv pranja novca

28.04.2015.

FAFT Financial Action Task Force:

BiH: insufficient progress on amendments to anti-money laundering legislation

28.04.2015.

Vijeće Evrope ukazuje na Bosnu i Hercegovinu u Pregledu za međunarodnu saradnju FAFT-a zbog nedovoljnog napretka u izmjeni zakona o pranju novca, u Strasburu, 15.04.12015 – Komitet Vijeća Evrope za borbu protiv pranja novca (MONEYVAL) odlučio je da ukaže na Bosnu i Hercegovinu u Pregledu za međunarodnu saradnju (ICRG) Finansijske akcione grupe (FATF) zbog neuspjeha u postizanju značajnog napretka u amandmanu zakona koji bi popravio izrazite nedostatke u zakonu o pranju novca i finansiranja terorizma (AML/CFT). Osim toga, izdao je javno saopštenje o Bosni i Hercegovini.

U aprilu 2011. MONEYVAL je pozvao Bosnu i Hercegovinu da razvije jasan akcioni plan u odgovor na izvještaj MONEYVAL-a iz 2009. o trećoj rundi uzajamne procjene da bi se poboljšali identifikovani veliki nedostaci.

Iako je prihvatila akcioni plan 2011. Bosna i Hercegovina nije postigla značajan napredak.

Stoga je 1. juna 2014. MONEYVAL izdao javno saopoštenje., koje je bilo revidirano otad da pokaže napredak, u koii je bilo uključeno donošenje dopunjenog preventivnog zakona.

Na sjednici MONEYVAL-a u decembru 2014. odlučeno je da se zatraži sljedeći korak u postupku prihvatanja u aprilu 2015. ako ne dođe do dovoljnog napretka.

Na sjednici držanoj od 14. do 17. aprila pozdravljeno je donošenje amandmana o finansiranju terorizma, ali drugi amandmani krivičnog zakona i dalje ostaju otvoreni, a ni drugi propisi za preventivni zakon nisu donešeni.

U tom smislu, na sjednici je pokrenut korak 4, postupak usaglašavanja, što uključuje ukazivanje ovog pitanja u ICRG. MONEYVAL traži od Bosne i Hercegovine da kompletira proces donošenja zakona što prije, nakon čega će razmotriti uklanjanje ovog javnog saopštenja.

Council of Europe refers Bosnia and Herzegovina to FATF ́s International Cooperation Review Group for insufficient progress on amendments to anti-money laundering legislation Strasbourg, 15.04.2015 – The Council of Europe’s anti-money laundering committee (MONEYVAL) has decided to refer Bosnia and Herzegovina to the International Cooperation Review Group (ICRG)

process of the Financial Action Task Force (FATF) for failing to make sufficient progress in amending its legislation to remedy outstanding deficiencies in its anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) regime. Additionally, it has updated its Public Statement on Bosnia and Herzegovina.

In April 2011, MONEYVAL invited Bosnia and Herzegovina to develop a clear action plan in response to MONEYVAL’s 2009 third round mutual evaluation report to remedy the major deficiencies identified.

Despite adopting the action plan in 2011, Bosnia and Herzegovina did not make sufficient progress.

As a consequence, MONEYVAL issued a public statement on 1 June 2014, which has been revised since to reflect progress, which included passage of an amended preventive law.

The MONEYVAL Plenary decided in December 2014 that it would invoke the next step of the

Compliance Procedures in April 2015 if sufficient further progress was not made.

The plenary, which is being held from 14 to 17 April, has welcomed the passage of amendments to

the financing of terrorism offence, but other amendments to the Criminal Code remain outstanding

and the bylaws to the preventive law have not been issued.

In view of this, the plenary has invoked step 4 of the Compliance Enhancing Procedures, which implies referring the matter to the ICRG. MONEYVAL urges Bosnia and Herzegovina to complete the legislation process as soon as possible, after which it will consider removing its public statement.

Komitet eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranje terorizma (MONEYVAL) je tijelo Vijeća Evrope koje ocjenjuje usklađenost sa relevatnim međunarodnim i evropskim standardima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i daje preporuke vlastima. Dvadeset osam članica država Vijeća Evrope su trenutno predmet postupka procjene MONEYVAL-a, kao što su Izrael, Sveta Stolica (uključujući državu Vatikan) i kolonije Ujedinjenog kraljevstva Guernsey, Isle of Man i Jersey.

The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) is a Council of Europe body that assesses compliance with the relevant international and European standards to counter money laundering and terrorist financing, and makes recommendations to national authorities. 28 Council of Europe member states are currently subject to MONEYVAL’s evaluation procedures, as well as Israel, the Holy See (including the Vatican City State) and the United Kingdom’s Crown Dependencies of Guernsey, Isle of Man and Jersey.

Tekst je prvobitno objavljen na 4-Traders News portalu (20.04.2015).

Prevod: Dijalog BiH2.0

This article was originally published on 4-Traders News website (20.04.2015).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)