Kurt Bassuener & Bodo Weber:

EUFOR: Hitna potreba za Plan B

Novi DPC politički brif

29.10.2014.

Kurt Bassuener & Bodo Weber:

EUFOR: In Urgent Need of a Plan B

A New DPC Policy Brief

29.10.2014.

Ministri vanjskih poslova Evropske Unije su prošle nedjelje potvrdili svoju podršku za EUFOR/Operaciju Althea u Bosni i Hercegovini (BiH), prevladavši nevoljkost od strane jednog broja članica EU – posebno Francuske i Njemačke – da proširi izvršne aspekte misije.

Jedanaestog novembra Vijeće sigurnosti UN (UNSC) treba da glasa o proširenju izvršnog mandata EUFOR-a, po Poglavlju 7 Povelje UN, koji dopušta korištenje sile da bi se obezbijedili mir i sigurnost. U pitanju je pozicije Rusije, koja ima pravo veta kao jedna od stalnih pet članica UNSC (“P-5”).

Politički brif ukratko ocjenjuje dalju potrebu za izvršnim mandatom EUFOR-a u BiH i pokazuje zabrinutost u vezi pozicije Moskve prije glasanja 7.novembra. Isto tako razmatra opcije mogućeg povlačenja Zapada.

Politički brif document je dostupan samo na engleskom jeziku.

The EU’s foreign ministers last week reaffirmed their support for EUFOR/Operation Althea in Bosnia and Herzegovina (BiH), overcoming reluctance on the part of a number of EU members – France and Germany in particular – to extend the executive aspects of the mission.

On November 11, the UN Security Council (UNSC) is scheduled to vote on extending EUFOR’s executive mandate, under Chapter 7 of the UN Charter, allowing it to use force to ensure international peace and security. The disposition of Russia, a veto wielding member of the permanent five members of the UNSC (“P-5”), is in question.

This policy brief reviews the continuing need for EUFOR’s executive mandate in BiH and assesses concerns as to Moscow’s position prior to next month’s vote. It then considers the West’s potential fallback options.

The Democratization Policy Council (DPC) ima za cilj da pokrene ova pitanja kroz istraživanje, analizu, preporuku i zagovaranje, promičući unapređenje demokratizacije koju kritična masa etabliranih demokratija može prihvatiti i započeti na koordiniran način. Osnivači DPC-a vjeruju da kroz koordiniran i strateški pristup, postojeće demokratije u svijetu mogu pomoći u ubrzanju puta za mirnu demokratsku promjenu i da imaju odgovornost i interes da to i učine.

The Democratization Policy Council (DPC) aims to address these issues through research, analysis, and advocacy, promoting a democratization agenda that can be adopted and employed in a coordinated manner by a critical mass of established democracies. DPC’s founders believe that through a coordinated and strategic approach, the world’s existing democracies can assist in the acceleration of the trend for peaceful democratic change, and that they have a responsibility and interest to do so.

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na web stranici Democratization Policy Council - DPC (29.10.2014). [Prevod: Diajlog BiH2.0]

This text and the policy brief were originally published by the Democratization Policy Council on their website (29.10.2014).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)