BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

KOSOVO

Sedam godina od deklaracije o nezavisnosti i tri godine od kraja međunarodne supervizije, Kosovo je napravilo velike korake u svom razvoju kao suverena, nezavisna zemlja. Sjedinjene Države i dalje podržavaju Kosovo u naporima da izgradi modernu, multietničku državu sa inkluzivnim, demokratskim institucijama.

Parlamentarni izbori 2014. bili su prva demokratska tranzicija političke vlasti kao rezultat slobodnih i fer izbora održanih na cijeloj teritoriji Kosova. Koaliciona vlada i proces koji je doveo do njenog formiranja pokazuju vitalnost demokratskih i političkih institucija na Kosovu. Pozdravljamo predsjednicu Jahjagu za njeno čvrsto vođstvo tokom tranzicije da bi se osigurali zakoni i ustav.

Pozdravljamo vlade Kosova i Srbije zbog njihovog stalnog opredjeljenja Briselskom sporazumu i normalizaciji odnosa kroz dijalog pod okriljem EU. U potpunosti podržavamo direktno uključenje visoke predstavnice EU Mogherini. Čestitamo svim stranama na značajnom napretku učinjenom od sastanka u februaru 2015, uključujući sporazume o ujedinjenju sudskog sistema Kosova i integraciji Organizacije civilne zaštite kosovskih Srba u institucije Kosova. Potičemo EU i vlade Kosova i Srbije da održe ovaj momentum i implementiraju dogovore koji će poboljšati život svih stanovnika na Kosovu. Podržavamo uspostavu Specijalnog suda koji će se baviti navodima sadržanim u izvještaju švajcarskog senatora Martija za Vijeće Evrope 2011. i koje je istražila specijalna istražna operativna grupa. Bitno je da lideri Kosova poduzmu potrebne korake da se odobre ustavni amandmani i legislacija potrebna za stvaranje Specijalnog suda koji će ove navode obraditi na kredibilan način. Važno je za žrtve, ali i za budućnost Kosova, da krene od ovog poglavlja i nastavi svoju demokratsku konsolidaciju i put prema euro-atlantskoj integraciji.

Osim Sjedinjenih Država još 106 zemalja priznaju Kosovo kao suverenu državu. Kosovo je takođe član jednog broja regionalnih i međunarodnih organizacija. Sjedinjene Države nastavljaju da aktivno potiču bilateralna priznanja Kosova angažujući se na najvišem mogućem nivou i kod onih koji ga nisu priznali.

Podržavamo moguće članstvo Kosova u NATO, OSCE i Evropsku uniju i potičemo vladu Kosova da usvoji reforme potrebne da bi se zadovoljili standardi tih institucija.

KOSOVO

Seven years after its declaration of independence and three years since the end of international supervision, Kosovo has taken great strides in its development as a fully sovereign, independent state. The United States continues to support Kosovo in its efforts to build a modern, multiethnic state with inclusive, democratic institutions.

The 2014 parliamentary elections in Kosovo were the first democratic transition of political authority resulting from free and fair elections held throughout all of Kosovo’s territory. The coalition government and the process that led to its formation demonstrate the vitality of Kosovo’s democratic and political institutions. We applaud President Jahjaga for her steadfast leadership during the transition to ensure Kosovo’s laws and constitution were upheld.

We applaud the governments of Kosovo and Serbia on their continued commitment to the Brussels Agreement and normalization of relations through the EU-facilitated Dialogue. We fully support EU High Representative Mogherini’s direct involvement. We congratulate all sides on the considerable progress made since they reconvened in February 2015, including agreements to unify Kosovo’s judicial system and integrate the Kosovo Serb Civilian Protection Corps into Kosovo institutions. We encourage the EU and the governments of Kosovo and Serbia to maintain this momentum and implement agreements that will improve the lives of all of Kosovo’s citizens.

We support the establishment of a Special Court to deal with the allegations contained in the 2011 Council of Europe report by Swiss Senator Marty and investigated by the Special Investigative Task Force. It is essential that Kosovo’s leaders take the necessary steps to approve the constitutional amendments and legislation necessary for the creation of a Special Court that can address these allegations in a credible manner. It is important for the victims, but also for the future of Kosovo, to move beyond this chapter and continue its democratic consolidation and path toward Euro-Atlantic integration.

In addition to the United States, 106 other countries fully recognize Kosovo as a sovereign state. Kosovo is also a member of a number of regional and international organizations. The United States continues to actively encourage bilateral recognitions of Kosovo by engaging with non-recognizers at the highest levels whenever possible.

We support Kosovo’s eventual membership in NATO, the OSCE, and the European Union and encourage the government of Kosovo to adopt the reforms necessary to meet those institutions’ standards.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)