BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

ALBANIJA

U Albaniji smo vidjeli značajan demokratski napredak nakon kraja opresivne komunističke vladavine prije 20 godina. Prošlog juna, Evropsko vijeće je dodijelilo Albaniji status kandidata u EU. Dajući ovaj status Evropsko vijeće je istaklo napore Albanije da se suoči sa korupcijom, bori protiv organizovanog kriminala i implementira sudske reforme.

Sa više od jedne godine u ovom sastavu, nova vlada nastavlja da održava jako partnerstvo Albanije sa Sjedinjenim Državama kao ključni strateški prioritet. Nedavno smo potpisali deklaraciju o strateškom partnerstvu SAD i Albanije, ističući područja saradnje u sigurnosti; dobru vladavinu, vladavinu prava i ljudska prava; civilno društvo; ekonomski razvoj; energetsku sigurnost, i obrazovanje i kulturne razmjene.

Stopa ekonomskog rasta Albanije zaustavila je pad 2014, rastući od 1.4 do 2 posto, zahvaljujući djelimično trogodišnjem programu MMF-a, napretku ka pridruživanju EU, napredovanju u borbi protiv korupcije, boljim prihodima vlade, naporima za reformu energije, i većim očekivanjima rasta. MMF predviđa ekonomski rast od tri posto u 2015, stimulisan stranim ulaganjem i rastom u domaćoj potrošnji. I dalje tražimo mogućnosti da pomognemo Albaniji da stvori uslove za održiv ekonomski rast na široj osnovi koji su inkluzivni i u skladu sa standardima EU.

Ipak, pred Albanijom ostaje još dosta posla. Iako je dobila status kandidata Albanija će se suočiti sa značajnim izazovima implementacije reformi potrebnih za početak razgovora o priključenju EU. Treba da intenzivira napore u jačanju demokratskih institucija, da se prihvati sudske reforme i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Uticaj kriminala i korupcije na politiku je i dalje zabrinjavajući. Tražimo od vlade i opozicije da zajedno rade u borbi protiv kriminala i korupcije a ne da im pažnju odvraćaju konfrontacije i koruptivna domaća politika.

ALBANIA

In Albania, we have seen significant democratic progress since the ending of oppressive communist rule 20 years ago. Last June, the European Council granted Albania EU country candidate status. In granting this status, the European Council highlighted Albania’s efforts at countering corruption, fighting organized crime, and implementing judicial reform.

With over one year under its belt in office, the new government continues to hold Albania’s strong partnership with the United States as a key strategic priority. We recently signed a declaration of a U.S.-Albania Strategic Partnership, outlining areas of cooperation in security; good governance, rule of law, and human rights; civil society; economic development; energy security; and education and cultural exchanges.

Albania’s economic growth rate ceased its decline in 2014, rebounding from 1.4 to 2 percent, due in part to a three-year IMF program, EU accession progress, headway in fighting corruption, improved government revenues, energy reform efforts, and increasing growth expectations. The IMF forecasts three percent economic growth in 2015, stimulated by foreign investment and a rebound in domestic demand. We continue to look for opportunities to help Albania create the conditions for broad-based, sustainable economic growth that are inclusive and aligned with EU standards.

Nevertheless, there remains much work ahead for Albania. Despite receiving country candidate status, Albania will face significant challenges implementing the reforms necessary for beginning EU accession talks. Albania will need to intensify efforts at strengthening democratic institutions, tackling judicial reform, and fighting corruption and organized crime. The influence of crime and corruption on politics is a continuing concern. We are urging the government and opposition to work together to fight crime and corruption, and not be distracted by confrontational and corrupt domestic politics.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)