BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

CRNA GORA

Crna Gora, koja je razgovore o pridruživanju EU započela tek u junu 2013, prošla je dug put. Međutim, u posljednjem izvještaju EU o napretku, objavljenom u oktobru, EU je zabilježila da treba razviti “kredibilno svjedočanstvo istraga, suđenja i konačnih osuda u slučajevima korupcije, uključujući korupciju na visokom nivou. Ostaje ozbiljna zabrinutost u vezi slobode izražavanja i medija, uključujući neriješene slučajeve nasilja nad novinarima”.

NATO je takođe tražio od Crne Gore da pojača vladavinu prava kako bi poboljšala svoju poziciju za primanje poziva za pridruživanje NATO-u krajem 2015. Slažemo se sa našim NATO saveznicima da niko izvan 28 zemalja članica, uključujući Rusiju, nema pravo da se upliće, i stavlja veto, u odluke NATO-a o pitanju članstva. Takođe smo zabrinuti zbog relativno niskog nivoa crnogorske javne podrške za članstvo u NATO (trenutno oko 38 posto), što uveliko zaustavlja pogrešno razumijevanje o odgovornostima i dobrobitima članstva.

Mi i drugi saveznici nastavljamo da pratimo i prosuđujemo napredak reformi u Crnoj Gori i spremnost za članstvo. Vjerujemo da su Crnogorci opredijeljeni da implementiraju reforme potrebne da pokažu punu spremnost za pridruživanje u NATO. Nadamo se da Crna Gora održava ili čak ubrzava korak u naporima da unaprijedi svoju poziciju u ovoj godini.

MONTENEGRO

Montenegro, which began EU accession talks only in June 2013, has come a long way. However, in the last EU Progress Report, issued in October, the EU noted that “a credible track record of investigations, prosecutions and final convictions in corruption cases, including high-level corruption, needs to be developed. Serious concerns remain with respect to freedom of expression and the media, including unresolved cases of violence against journalists.”

NATO has also urged Montenegro to strengthen the rule of law to improve its case for receiving an invitation to join NATO by the end of 2015. We agree with our NATO Allies that no one outside the 28 member states, including Russia, has the right to interfere with or veto NATO’s decisions on the membership issue. We are also concerned about the relatively low level of Montenegrin public support for NATO membership (currently about 38 percent), which largely stems from misconceptions about the responsibilities and benefits of membership.

We and other Allies continue to monitor and review Montenegro’s reform progress and readiness for membership. We believe the Montenegrins are committed to implementing the reforms needed to demonstrate full readiness to join NATO. Our hope is that Montenegro keeps up or even accelerates the pace of its efforts and puts its best case forward this year.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)