BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

MAKEDONIJA

Takođe podržavamo aspiracije Makedonije za pridruživanje u NATO i EU. Nedavno smo, međutim, mi i naši evropski partneri sa zabrinutošću pratili razvoj situacije u Makedoniji u vezi objavljivanja prisluškivanih informacija šefa glavne opozicione partije. I dalje ohrabrujemo opoziciju, koja trenutno bojkotuje parlament, da se vrati tom tijelu i pomogne u rješavanju krize. Takođe tražimo od vlade da preduzme akciju da riješi krizu na način koji pokazuje njeno opredjeljenje za evro-atlantske principe, uključujući vladavinu prava, slobodne i fer izbore i nezavisnost sudstva i medija. Ovo je prilika da se ojača kapacitet postojećih institucija, da se pokaže sposobnost Makedonije da se može suočiti sa ozbiljnim izazovima i zaštititi prava građana i da počne sa gradnjom povjerenja javnosti.

Takođe smo zabrinuti zbog rastuće podjele u društvu između zajednica etničke makedonske većine i etničke albanske manjine u Makedoniji.

Integracija Makedonije u EU i NATO ostaje važna za postizanje trajnog mira i stabilnosti u regionu. Na samitu u Bukureštu 2008. NATO se zauzeo da Makedonija dobije poziv da se priključi Savezu čim postigne sporazum sa Grčkom o uzajamno prihvatljivom rješenju po pitanju imena. S novom vladom u Atini i dalje tražimo od obje strane da se ponovo angažuju, sa voljom da nađu kompromis.

Vlada, opozicija i svi uključeni moraju se fokusirati na dugoročnu stratešku poziciju Makedonije, a ne na kratkoročne taktičke prednosti.

MACEDONIA

We also support Macedonia’s aspirations to join NATO and the EU. Recently, however, we and our European partners have been following with concern the domestic developments in Macedonia related to the release of wiretap information by the head of the main opposition party. We are continuing to encourage the opposition, which is currently boycotting Parliament, to return to that body and help resolve the crisis. We are also looking to the government to take action to resolve the crisis in a way that demonstrates its commitment to Euro-Atlantic principles, including rule of law, free and fair elections, and independence of the judiciary and the media. This is an opportunity to strengthen the capacity of existing institutions, to demonstrate Macedonia’s ability to handle serious challenges and protect all citizens’ rights, and to begin to rebuild public trust.

We are also concerned about a growing divide in society between the ethnic-Macedonian majority and ethnic-Albanian minority communities in Macedonia.

Macedonia’s integration into the EU and NATO remains important for achieving lasting peace and stability in the region. At the 2008 Bucharest Summit, NATO pledged that Macedonia will receive an invitation to join the Alliance as soon as it agrees with Greece on a mutually acceptable solution to the name dispute. With a new government in Athens we continue to urge both sides to engage afresh, with a willingness to compromise.

The Government, the opposition and all involved must focus on the long-term strategic position of Macedonia, not on short-term tactical advantages.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)