BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

HRVATSKA

U Hrvatskoj smo vidjeli kako se sukcesivne vlade drže cilja – članstvo u EU – da obezbjedi resurse i nepopustljivo provode reforme potrebne da to postignu. Rezultat je stigao u julu 2013. kad je Hrvatska postala najnovija članica EU, pokazujući cijelom regionu da su vrata za EU integraciju još otvorena. Zadovoljni smo što vidimo da Zagreb sada dijeli naučene lekcije svojim susjedima koji žele da uđu u EU i NATO.

Još ima izazova koji leže pred Hrvatskom. Prvo, njihova ekonomija je opala posljednjih šest godina, dovodeći do visoke stope nezaposlenosti i odvraćajući dalje strane direktne investicije. Potakli smo korake da se promovišu reforme koje bi mogle poboljšati poslovnu klimu, privući više ulaganja i staviti momentum iza ekonomskog rasta koji vodi privatni sektor. Drugo, do nedavno hrvatska vlada nije imala u prvom planu projekat za terminal za tečni prirodni gas (LNG) na Krku. Ohrabrio nas je njihov nedavni tender za poslovni plan za taj projekat. Realizacija terminala za LNG neće samo pomoći Hrvatskoj da ukloni svaku zavisnost od ruskog gasa, nego će omogućiti diversifikaciju energije za druge zemlje centralne Evrope koje još više zavise od snabdijevanja ruskom energijom.

CROATIA

In Croatia, we have seen successive governments stick to an overarching goal – EU membership – to commit the resources and relentlessly pursue reforms needed to achieve it. The payoff came in July 2013 when Croatia became the newest EU member, demonstrating to the entire region that the door to EU integration is still open. We are very pleased to see that Zagreb is now sharing lessons it learned with its neighbors who aspire to join the EU and NATO.

There are still challenges that lie ahead for Croatia. First, their economy has contracted for the last six years, causing high employment and deterring further foreign direct investment. We have encouraged steps to promote reforms that could improve the business climate, attract more investment, and put momentum behind private-sector led economic growth. Second, until recently the Croatian government had not prioritized the liquefied natural gas (LNG) terminal project on Krk Island. We are encouraged by their recent tender for a business plan for the project. The realization of this LNG terminal would not only help Croatia remove any dependency on Russian gas, but also provide energy diversification for other central European countries who are much more dependent on Russian energy supplies.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)