BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

ŠTETNI RUSKI UTICAJ NA ZAPADNOM BALKANU

Globalno, Sjedinjene Države i Rusija sarađuju na ključnim priroritetima u polju sigurnosti kao što je borba protiv nasilnog ekstremizma i prijetnja od stranih ratnika terorista, ili u nuklearnim razgovorima o Iranu. Nadamo se da ćemo postići istu vrstu saradnje i na zapadnom Balkanu.

Međutim, s obzirom na dalju agresiju Rusije u Ukrajini, ostajemo oprezni. Potpuno se zauzimamo za euro-atlantsku integraciju regiona i podršku apsiracijama u ovom pogledu svih zemalja na zapadnom Balkanu. Ali, prošlog septembra ruski premijer Lavrov je rekao da će širenje NATO-a na zapadnom Balkanu biti provokativni čin. NATO i dalje ponavlja da je to odbrambeni Savez i da nije usmjeren ni na jednu zemlju, i ni na koji način ne predstavlja prijetnju Rusiji. Zemlje regiona jesu i ostaće slobodne da odluče o svojim pridruživanjma, a Rusija nema pravo na veto.

Radimo na gradnji regionalne otpornosti kroz našu pozitivnu podršku za integraciju regiona u NATO i EU.

Kad je riječ o energiji, gdje Rusija ima posebnu ulogu u regionu, radimo sa liderima zapadnog Balkana i EU da bismo preinačili izvore snabdijevanja, ruta i tipova kako Rusija ne može koristiti svoje energetske zalihe kao političko oružje, kao što je uradila u Ukrajini.

RUSSIAN MALIGN INFLUENCE IN THE WESTERN BALKANS

Globally, the United States and Russia are cooperating on key security priorities such as countering violent extremism and the threat of foreign terrorist fighters, or in the Iran nuclear talks. We hope to achieve that same kind of cooperation in the western Balkans.

Given Russia’s continued aggression in Ukraine, however, we remain watchful. We are fully committed to the Euro-Atlantic integration of the region and to supporting the aspirations in this regard of all the western Balkan countries. In contrast, since last September, Russian FM Lavrov said that NATO expansion in the western Balkans would be a provocative act. NATO continues to reiterate that it is a defensive Alliance, and not directed at any country, and does not pose a threat to Russia in any way. The countries of the region are and will remain free to determine their own associations, and Russia has no veto.

We are working to build regional resilience through our positive support of the region’s NATO and EU integration goals.

On energy, where Russia has particular leverage in the region, we are working with western Balkan leaders and the EU to diversify supply sources, routes, and types so Russia cannot use its energy supplies as a political weapon, as it has done in Ukraine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)