BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONSPost-izborna stvarnost u Bosni i Hercegovini obilježena je sa tri značajna pomaka:

  • Nasuprot nekim očekivanjima, nadahnutim ‘Bosanskim proljećem’ u februaru 2014., izborni rezultati nisu izazvali tektonske promjene na BiH političkoj sceni. Umjesto toga, desilo se jednostavno prestrojavanje poznatih političkih aktera – što je okarakterisano padom socijal demokrata i porastom nacionalnih stranaka na svakom nivou vlasti. Međutim, nove koalicije mogle bi biti igrači promjene na centralnom nivou, što zauzvrat može deblokirati status quo i učiniti BiH zemljom koja može biti operativnija.
  • Izgleda da je ovog puta međunarodna zajednica – posebno EU (potaknuta britansko-njemačkom inicijativom) – odlučna da se suprostavi uobičajenom stanju stvari. Političkim liderima data je prilika da BiH postane dinamična, napredna i stabilna zemlja na putu ka EU. Upozoreni su: “Ispunite reforme koje traži EU ili se suočite sa socijalnim nemirima.”
  • Sudeći po broju izvještaja u medijima (sakupljenim od 13.10.2014. i kasnije), izgleda da raste razlog i stepen javnog nezadovoljstva širom Bosni i Hercegovine. Utisak da su BiH građani ravnodušni prema onom što se dešava u njihovom društvu ubrzano se mijenja dok se na štrajkove i proteste više ne gleda kao na izuzetak, nego da postaju pravilo. Što je još znakovitije, građani izražavaju nezadovoljstvo širom zemlje, prema svakom nivou vlasti i u privatnom sektoru – zahtijevajući poštovanje i promjenu. Možda se budućnost zemlje više neće odlučivati u Sarajevu, Banjaluci ili Mostaru – katalizator za promjenu mogao bi biti bilo koji drugi grad.

Post-Election reality in Bosnia-Herzegovina is marked by three significant developments:

  • Contrary to some expectations, inspired by the ‘Bosnian Spring’ events in February 2014, election results did not deliver tectonic changes to BiH political landscape. Instead, a simple realignment of familiar political agents took place - characterised by the fall of social democrats and the rise of nationalist parties at every level of the government. However, new coalitions may be a game-changer at the central level, which in turn could unlock the status quo, and make BiH more governable.
  • It appears, that this time around, the international community - in particular the EU (spear headed by the UK-German initiative) – is determined to challenge post-election ‘business as usual’ state of affairs. A window of opportunity to make BiH a dynamic, prosperous and stable country on the path to the EU was presented to political leaders. For they were warned: “fulfil EU required reforms, or face social upheaval.”
  • Judging by the number of media reports (collected from 13.10.2014 and onwards), scope and scale of public discontent across Bosnia-Herzegovina appears to be increasing. The impression that BiH citizens are indifferent to what is happening to their society is rapidly changing as strikes and protests are no longer seen as exception; rather, they appear to be the rule. More significantly, citizens are directing their anguish across the country, at every level of government and at the private sector - demanding respect and change. Perhaps, the future of the country may no longer be determined in Sarajevo, Banja Luka or Mostar - a catalyst for change could be any other city.


INTERAKTIVNA 3D/2D HRONOLOGIJA
Postizborna BiH: štrajkovi, protesti i javno nezadovoljstvo
INTERACTIVE 3D/2D TIME-LINE
Post-electrion BiH: Strikes, Protests & Public Discontent

METODOLOGIJA
Interaktivna 3D/2D hronologija sastavljena od medijskih izvještavanja na teme protesta, štrajkova i uopšte javnog nezadovoljstva, nudi uvid u post-izbornu BiH, i društveno ekonomske prilike u zemlji. Tematski podaci izabrani su iz mnoštva javnih izvora koji su dostupni svakom ko ima pristup Internetu. Informacije o štrajkovima, protestima, različitim formama javnog nezadovoljstva i njihova analiza prikuplja se od 13.10.2014. Dijalog BiH2.0 će i dalje prikupljati i klasifikovati relevantne informacije tokom cijele godine. Selekcija i prezentacija ovih informacija ne znači da postoji neka povezanost između Dijaloga BiH2.0 i neke organizacije/pojedinca spomenutih u ovim podacima.

METODOLOGIJA
Interactive 3D/2D Time-Line contains media reports in reference to protests, strikes and general public discontent, and as such it offers an interesting insight into post-Election BiH politics and socio-economic affairs. The following thematic updates have been selected from variety of public sources that are accessible to anyone who has access to the Internet. Information about strikes, protests, different forms of public discontent and their analysis has been collected since 13.10.2014,and Dialogue BiH2.0 will continue to aggregate and classify relevant information throughout the year. Selection and presentation of this information does not imply that there is an association between Dialogue BiH2.0 and any organization/individual mentioned in these updates.Ovo je samo kratak snimak onog što se dešava u cijeloj zemlji a ipak nudi zanimljiv uvid u BiH politiku i društveno-ekonomske prilike. Posmatrajući sakupljene podatke, teško je reći da li će se talas nezadovoljstva smanjiti ili ubrzati. Oni protesti koji su usmjereni na aktuelnu politiku, događanja, zakone ili regulative imaju bolju šansu da uspiju ako njihovi zahtjevi budu pravilno formulisani i iskorišten momentum. Dok oni usmjereni na sam sistem odgovarajuće demokratije i post-daytonski sistem vladavine mogu predstavljati veći izazov. Mase mogu biti jake brojčano ali su slabo povezane; za razliku od manje, ali dobro umrežene političko-ekonomske elite. Na kraju dana, moramo sačekati da vidimo da li će snaga slabih veza dovesti do razrješenja BiH prilika.

This is only a snap-shot of what is happening across the country, and yet it offers interesting insight into BiH politics and socio-economic affairs. By observing collected data, it is hard to tell whether the wave of public discontent will diminish, or accelerate at greater pace. Those protests that are directed at the actual policy, events, laws or regulations may stand a better chance of succeeding if demands are properly formulated and momentum is sustained. Whilst those which are directed at the very system of representative democracy and post-Dayton system of governance may be more challenging. The masses may be strong in numbers but they are poorly linked; in contrast to smaller, but well networked political-economic elite. At the end of the day, we have to wait to see if the strength of weak-ties will lead to resolution of BiH affairs.Mapa nudi uvid u postizbornu BiH politiku i društveno-ekonomsko stanje. Svrha, stepen i geografija pokazatelja odgovara broju članaka u medijima za svaki štrajk i protest. Informacija o javnom nezadovoljstvu izvučena je iz raznih javnih izvora koji su dostupni svakom ko ima pristup Internetu. Lista koja je prikupljana od 13.10.2014. nije potpuna. Kompletno tematsko ažuriranje dostupno je kroz naš 3D/2D time-line.

Map offers an insight into post-Election BiH politics and socio-economic affairs. Scope, scale and geography of the indicators correspond to number of media articles for each strike and protest. Information about public discontent has been extracted from variety of public sources that are accessible to anyone who has access to the Internet. The list, compiled since 13.10.2014, is not exhausted. Complete thematic updates can be accessed through our 3D/2D Time-Line.VIDEO INTERVJU
SOCIJALNI BUNT BiH GRAĐANA

Svjetlana Nedimović, politička aktivistkinja, u intervjuu za FAMA Methodology govori o socijalnom buntu BiH građana.Ovaj video je preuzet sa dopuštenjem FAMA Methodology (www.famamethodology.net/)Svrha, stepen i geografija vizualizacija odgovara po broju i pisanom sadržaju medijskih napisa koji se odnose na štrajkove i proteste širom BiH oo 13.10.2014. Informacija o različitim formama javnog nezadovoljstva izvučena je iz različitih javnih izvora koji su dostupni svakom ko ima pristup Internetu. Kompletan tematski ažurirani sadržaj dostupan je kroz naš 3D/2D time-line.

Scope, scale and geography of the visualisations correspond to number and textual content of the media articles relating to strikes and protests across BiH since 13.10.2014. Information about different forms of public discontent has been extracted from variety of public sources that are accessible to anyone who has access to the Internet. Complete thematic updates can be accessed through our 3D/2D Time-Line.


IZ MEDIJSKE PERSPEKTIVE
FROM THE MEDIA PERCPECTIVE

Informacija o štrajkovima, protestima i različitim formama nezadovoljstva izvučena je iz javnih izvora koji su dostupni svakom ko ima pristup Internetu. Klikom na naslov možete pristupiti originalnom izvoru za članak. Lista koja se sakuplja od 13.10.2014. još nije potpuna.

Information about strikes, protests, and different forms of public discontent has been extracted from variety of public sources that are accessible to anyone who has access to the Internet. By clicking on the Title you can access the original source for the article.The list, compiled since 13.10.2014, is not exhausted.

ŠTRAJKOVI / STRIKES

20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
22.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
03.11.2014
03.11.2014
04.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
10.11.2014
10.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
14.11.2014
15.11.2014
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
19.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
20.11.2014
22.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
30.11.2014
01.12.2014
01.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
05.12.2014
08.12.2014
08.12.2014
08.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
10.12.2014
10.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
11.12.2014
11.12.2014
11.12.2014
11.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
12.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
19.12.2014
22.12.2014
22.12.2014
22.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
24.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
25.12.2014
25.12.2014
25.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
26.12.2014
26.12.2014
26.12.2014
26.12.2014
26.12.2014
27.12.2014
27.12.2014
27.12.2014
27.12.2014
27.12.2014
27.12.2014
28.12.2014
28.12.2014
28.12.2014
28.12.2014
28.12.2014
28.12.2014
29.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
07.01.2015
Tuzla: Radnici “Dite” protestuju i nikome ne vjeruju
Podrška Saveza samostalnih sindikata radnicima "Gredelja"
Počeli protesti u Tuzli: Radnici traže ostavku kompletne Umihanićeve "ekspertne vlade"
U Bugojnu protesti podrške radnicima u Tuzli
Radnici Veterinarske stanice Sarajevo od jutros u generalnom štrajku
Radnici uništenih preduzeća blokirali raskrsnicu u Živinicama
Gladni i iznemogli radnici Gredelja svezali se konopcem i čekaju kraj agonije
Srebrenica: rudari u štrajku
Tuzla: Radnici Fabrike obuće "Aida“ blokirali raskrsnicu
Rudnik boksita "Srebrenica": Zbog štrajka prekinuta isporuka rude
Plate nema, štrajk se nastavlja
Tuzla: Policija spriječila sukob radnika Aide i ministara
Mljekari: Mi muzemo krave, a vlast muze nas!
Radnici uništenih preduzeća i danas ispred institucija TK
RADNICI FABRIKE OBUĆE "AIDA" PRED ZGRADOM VLADE TK-a
Tuzla: Radnicima "Aide" ponuđeno po 150 KM, odustali od blokade raskrsnice
Isplaćena jedna plata, nastavljen štrajk
Štrajk »zamrznut« do četvrtka
ZOI '84 još bez sredstava za plaće, pripreme za zimsku sezonu čekaju
BUKA uživo: Poljoprivrednici blokirali pet carinskih terminala u BiH
Potpisan sporazum, štrajk zamrznut
Mljekari u BiH su blokirali carinske terminale kako bi spriječili uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz EU.
Otpušteni radnici »Bire« najavljuju štrajk glađu
Radnici preduzeća Veterinarska stanica Sarajevo i dalje u štrajku
Mljekari iz RS-a i FBiH nastavili blokadu carinskih terminala
Novi zahtjevi mljekara i uzgajivača svinja
Radnici Patologije KCUS-a u štrajku: Pacijenti s tumorom ne mogu dobiti ključne nalaze
Radnici Patologije ne rade ni danas: Sindikat tvrdi da im prijete
Radnici BIRA-e: Tijelima ćemo braniti naša radna mjesta
Tuzla: Radnici nastavljaju borbu za svoja prava
Mljekarima se pridružili povrtari i peradari
I dalje nema rješenja za BIRA-u
Nezadovoljni radnici na ulicama Tuzle
Štrajk definitivno prekinut
Službenici prijete generalnim štrajkom
Razjedinjeni radnici protestovali na tri lokacije u Tuzli
Tuzla: Novi pregovori radnika i Vlade
Lijanović uveo dnevno ocjenjivanje, službenici najavili štrajk
Tuzla: Policijska opsada BKC-a, čeka se početak Skupštine TK
Radnici Fabrike obuće 'Aida' blokirali saobraćajnice u Tuzli
Nastavak borbe protiv kriminalne privatizacije
Mali akcionari pred Fruktonom
Protest radnika bolnice Kasindo
Radnici BIRA-e ponovo protestuju, ništa nije dogovoreno
Radnici Bolnice Istočno Sarajevo čekaju septembarsku platu
Zenica: Neizvjesna isplata zaostalih kantonalnih i boračkih stipendija
Nastavljaju se međusobni sukobi unutar ZOI'84, radnicima prijete otkazi
Radnici četiri škole u Ilijašu najavili štrajk
Sindikat najavio "žestok odgovor" Vladi TK bude li smanjenja plata
Ljekari u RS-u prijete generalnim štrajkom
Radnici će tužiti Vladu Srpske
Poljoprivredni proizvođači u petak na sastanku u Predsjedništvu BiH
Štrajk u preduzeću Vlade Srpske
Bh. radnici koji su izbjegli iz Hrvatske idu na proteste u Ženevu
Protest radnika Remontnog zavoda
Hiljadu radnika čeka isplatu 400 KM, radnici Aide u ponedjeljak ispred Vlade TK
Studenti u Zenici prijete protestima i bojkotom nastave
Muminović: Vlada i Skupština TK igraju se mačke i miša
Bolnice u Zenici i Bihaću pred zatvaranjem
Radnike iz Bratunca podržali opozicionari
Rudari jame Stranjani RMU Zenica odbijaju izići iz jame
Rudari izašli iz jame Stranjani, imaju pet zahtjeva
Vlada TK obećala sindikatima stavljanje van snage odluke o okvirnom budžetu
Radnici Bolnice Istočno Sarajevo ne odustaju od zahtjeva
Prijete štrajkom zbog "Bobar banke"
Široki Brijeg: Bivši radnici Lijanovića tražili neisplaćene plaće
Protest završen obećanjima
Radnici Aide spavaju na stubišu ispred Vlade TK
Sindikat Željeznica FBiH traži poštivanje kolektivnog ugovora
Radnici BIRA-e traže rješenja o prekidu rada i otpremnine
Radnici Bolnice Istočno Sarajevo čekaju obećanu dvanaestu plaću
Lijanovićevi radnici traže zarađeni novac: Od inspekcije smo se krili u šumi
Val prosvjeda nezadovoljnih radnika i rodilja u BiH
Bihaćki željezničari traže naknadu za rad na terenu
Neće doći do zatvaranja bolnice u Bihaću, ali hoće do velikih problema u radu
Radnici: Lijanovići nam duguju milijun maraka; Lijanović: To nisu naši radnici
Bivši radnici Lijanovića će noćiti ispred fabrike u Širokom Brijegu
Radnici Aide otišli kućama, Skupštini dali rok do 18. decembra
Ministar Bahilj se nije pojavio na sastanku koji je dogovorio sa radnicima Feroelektra
Nezaposleni izlaze na ulice?
Učitelji i nastavnici u četiri škole u polusatnom štrajku
Srbac: Štrajk u Centru za kulturu
Sindikati budžetskih korisnika USK-a održali jednosatni protest u Bihaću
Sarajevotekstil pred krahom, radnici na ulici traže pravo na rad
Sarajevotekstil: Zahtjevi radnika djelomično prihvaćeni, radnici žele pismenu potvrdu
Štrajk radnika “Unisa” iz Dervente
Neodgovoran odnos prema privredi
Tuzla: Radnici ”Aide” ne odustaju od svojih zahtjeva
U štrajku dio radnika banjalučkog Kosmosa
Radnici najavili da će napustiti BiH
Radnici "Elvaka" od danas u štrajku
Radnici ”Aide ” najavili organizirani odlazak iz BiH na Badnjak
Generalni štrajk u biljeljinskom Elvaku
RADNIČKA KLASA ODLAZI U RAJ: Radnici propalih tuzlanskih firmi krenuli prema izlazu iz BiH!
Радници из Тузле кренули ка Орашју - Желе да напусте БиХ
Radnici firme "Lijanovići“ na protestima za Božić: Tata jesi li gladan?
Savez samostalnih sindikata BiH podržao radnike iz Tuzle
Tuzlanski radnici stigli u Ormanicu kod Gradačca
Radnici nastavili pješačiti prema GP Orašje
TV1 sa radnicima tuzlanskih firmi na putu ka Hrvatskoj
Radnici GIKIL-a održali jednosatni štrajk upozorenja
Vlada TK ponudila radnicima 300 KM do Nove godine – Radnici ipak krenuli ka granici!
KS: Štrajk državnih službenika i profesora od 5. do 15. januara
Uposlenici srednjih škola, fakulteta i državne službe počinju novu godinu štrajkom
Ništa od novca: Razočarani radnici nastavljaju prema Orašju
Седморица тузланских радника стигла у Орашје, остали одустали
Kanton Sarajevo u Novu godinu ulazi s 10-dnevnim štrajkom
VIDEO Predstavnici vlasti nisu došli u Orašje: Radnici prijete i štrajkom glađu
Umihanić: Vlada TK ponudila radnicima 220 KM u novcu i 180 KM u hrani
Tuzlanski radnici još čekaju rješenje
Tuzlanski radnici stigli do Orašja ali nemaju pasoše
Agonija tuzlanskih radnika se nastavlja
EGZODUS TUZLANSKIH RADNIKA: Nećemo milostinju i pakete preko Merhameta, hoćemo da radimo! (PHOTO)
OČAJ TUZLANSKIH RADNIKA: Promrzli, iscrpljeni, ogorčeni, autobusima se vratili u Tuzlu (PHOTO)
Радници се вратили у Тузлу
U Tuzli skup podrške radnicima koji pješače ka Hrvatskoj
Granična policija ne dozvoljava kolektivan odlazak radnika iz BiH
Autobusi iz Tuzle krenuli po radnike na granicu
FOTO: ISCRPLJENI I PROMRZLI PO SNIJEGU DOŠLI DO GRANICE S RH Očajni radnici na kraju su odustali...
PONIŽENI, ISCRPLJENI I RAZOČARANI: Radnici posrnulih tuzlanskih poduzeća odlučili se vratiti kućama
KOMPROMISNO POLURJEŠENJE: Tuzlanski radnici prihvatili ponudu vlade ali ne odustaju od zahtjeva!
Obespravljeni radnici iz Tuzle: Ako budu lagali, vadimo putovnice i odlazimo
Nema vlade za radnike: KONJUH
Tuzla
Dobošnica
Tuzla
Bugojno
Sarajevo
Živinice
Sarajevo
Srebrenica
Tuzla
Srebrenica
Srebrenica
Tuzla
Mostar
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Srebrenica
Srebrenica
Sarajevo
carinski terminali
Srebrenica
carinski terminali
Bihać
Sarajevo
carinski terminali
zahtevi
Sarajevo
Sarajevo
Bihać
Tuzla
carinski terminali
Bihać
Tuzla
Srebrenica
Sarajevo
Tuzla
Tuzla
Sarajevo
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Banjaluka
Istočno Sarajevo
Bihać
Istočno Sarajevo
Zenica
Sarajevo
Ilijaš
Tuzla
Istočno Sarajevo
Sokolac
Sarajevo
Bileća
Ženeva
Bratunac
Tuzla
Zenica
Tuzla
Zenica/Bihać
Bratunac
Zenica
Zenica
Tuzla
Istočno Sarajevo
Teslić
Široki Brijeg
Banjaluka
Tuzla

Bihać
Istočno Sarajevo
Široki Brijeg
nekoliko gradova
Bihać
Bihać
Široki Brijeg
Široki Brijeg
Tuzla
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Srbac
Bihać
Sarajevo
Sarajevo
Derventa

Tuzla
Banjaluka
Tuzla
Bijeljina
Tuzla
Bijeljina
Tuzla
Tuzla
Široki Brijeg
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Lukavac
Tuzla
Sarajevo
Sarajevo
Tuzla
Tuzla
Sarajevo
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Živinice

PROTESTI / PROTESTS

06.10.2014
16.10.2014
29.10.2014
12.11.2014
22.11.2014
02.12.2014
02.12.2014
05.12.2014
07.12.2014
10.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
21.12.2014
21.12.2014
22.12.2014
Brčko
Žepče
Zenica
Opina
Doboj
Zenica
Zenica
Višegrad
Goražde
Sarajevo
Sarajevo
Tuzla
Brčko
Zenica
Zenica
Lokanj
Brčko
Zenica
Zenica
Brčko

ANALIZE / ANALYSIS

09.10.2014
13.10.2014
14.10.2014
16.10.2014
20.10.2014
14.11.2014
14.11.2014
15.11.2014
26.11.2014
30.11.2014
01.12.2014
15.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
20.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
28.12.2014
30.12.2014
01.01.2015
13.01.2015
Da li će februarske demonstracije biti nastavljene?
Esad Bajtal: Kako su ljudi glađu istjerani na ulice i proteste, ponovo glasali za svoje grobare?
General Elections in Bosnia and Herzegovina – What Changed after the February Protests?
Više od 78 posto naših radnika spremno da radi u inostranstvu
Štrajk glađu protiv gladi
HADŽIĆ: RADNICI U METALSKOM SEKTORU NEMAJU VREMENA ZA ČEKANJE
Dan metalaca: 100.000 mjeseci bez plaća i 40.000 godina neuvezanog radnog staža
Na "Dan metalaca" 600 radnika pred otkazom
MASOVNI PROTESTI ĆE SVAKAKO BITI I NAPRAVIĆE IH NEZAPOSLENA OMLADINA RS
Šta čeka BH. radnike: administracija bez garantovane plate, skraćen otkazni rok, nema ugovora na neodređeno…
BUNT: Publikacija o protestima u Sarajevu
Kako je propala radnička klasa u Tuzli
Tuzla: Centar industrije danas pretvoren u propast fabrika
Gdje je šef Sindikata koji zarađuje 3.500 KM dok su radnici na ulici i zašto Ismeta Bajramovića ne zanimaju protesti ?
Protesti i socijalni nemiri u BiH mogli bi se ponoviti, ovaj put s daleko gorim posljedicama...
Protests and Illusions – How Bosnia and Herzegovina lost a decade
Bosnians care – But will protests change things?
BUKA TV: Hapse nas i privode, ali mi se i dalje borimo protiv nepravde (VIDEO)
Dešavanja na Balkanu u 2014: Godina recesije, protesta i nesreća
РАДНИЦИ НЕЋЕ ПО ДОБРОМ ПАМТИТИ 2014. ГОДИНУ
Nedžad Ibrahimović: Sastanak na grevu – tuzlanski zimski protesti
Može li se u BiH ponovo probuditi radnički bunt?
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)