BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

Zajednička izjava visoke predstavnice i potpredsjednice Evropske komisije Federice Mogherini i komesara Johannesa Hahna povodom usvajanja Programa reformi u Bosni i Hercegovini

Usvajanje Programa reformi od strane vlasti u Bosni i Hercegovini predstavlja ključni korak naprijed na putu europskih integracija zemlje.

Vlasti u Bosni i Hercegovini, u saradnji s Europskom unijom i međunarodnim finansijskim institucijama, usaglasile su konkretan set reformi koje su utvrđene kao hitni prioriteti za zemlju. Ove reforme usmjerene su na rješavanje legitimnih socioekonomskih zabrinutosti koje su izrazili građani Bosne i Hercegovine i njihovih zahtjeva za radnim mjestima i boljom perspektivom. Očekujemo od domaćih vlasti da sada u cijelosti i bez odlaganja provedu Program reformi. U tom smislu, usvajanje radnog zakonodavstva će predstavljati prvi važan korak.

Napredak u provedbi Reformske agende će također biti potreban kako bi Europska unija aplikaciju BiH za članstvo ocijenila kredibilnom.

Europska unija je spremna i dalje pružati podršku Bosni i Hercegovini, uključujući i savjete u vezi sa politikama i finansijsku podršku, u nastojanjima da se provede Reformska agenda i ostvari daljnji napredak na europskom putu. [28.07.2015 – EU]
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)