DIALOGUE BIH2.0 DIJALOG

Uputstva za prenos sadržaja

Rebroadcast content guidlines

Dialogue - BiH2.0 – Dijalog welcomes the re-use, republication, and redistribution of multi-media content that is published on this portal/website. We also welcome the reposting of Dialogue BiH2.0 - Dijalog content to websites, mailing lists, blogs, newsgroups, databases and on social media channels on a regular basis. We ask only that you retain the integrity of the original content and reference it appropriately – always stating our name [Dialogue – BiH2.0 – Dijalog] and where possible acknowledging our website [www.dialoguebih.net], email [info@dialoguebih.net] and/or social media channels [www.dialoguebih.net/index.php/site/contact].

One must not use any of our trademarks, service marks, names or logos in a way that may cause confusion about Dialogue – BiH2.0 – Dijalog ,or the services or products they refer to. One must not remove, obscure or alter any copyright, trademark or other proprietary notices included in Dialogue - BiH2.0 – Dijalog or its Content. The sale or alteration of our multi-media content is strictly prohibited.

Dialogue – BiH2.0 – Dijalog podržava korištenje, objavljivanje i redistribuciju multimedijalnog sadržaja koji je objavljen na ovom portalu/web stranici. Takođe podržavamo stavljanje sadržaja Dialogue – BiH2.0 – Dijalog na web stranice, mailing liste, blogove, news grupe, data baze i kroz kanale društvenih medija na redovnoj osnovi. Samo vas molimo da zadržite integritet originalnog sadržaja i da ga na odgovarajući način prenesete – uvijek navodeći naš naziv [Dialogue – BiH2.0 – Dijalog] i gdje je moguće, navedete i našu web stranicu [www.dialoguebih.net], email [info@dialoguebih.net] i/ili društvene medije na kojim se pojavljujemo [www.dialoguebih.net/index.php/site/contact].

Ne smije se koristiti naš zaštitni znak, uslužne oznake, nazivi ili logo na način koji bi mogao izazvati zabunu u vezi Dialogue – BiH2.0 – Dijalog ili usluga ili proizvoda o kojima govore. Ne smiju se ukloniti, zatamniti ili promijeniti copyright, zaštitni znak ili druge napomene vlasničkih prava našeg portala Dialogue – BiH2.0 – Dijalog portal ili njegovog sadržaja. Strogo se zabranjuje prodaja ili izmjena našeg multimedijalnog sadržaja.

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)