MEĐUNARODNI POSLOVNI FORUM 2014

UKRATKO

"BiH je potreban svaki oblik pomoći u vidu investicija i otvaranja novih radnih mjesta. Prirodni resursi BiH su veliki, a ljudski još veći te ih treba iskoristiti. Ljudi iz BiH u inozemstvu su vrlo uspješni, stoga ne vidim razlog zašto ne bi bili i u svojoj zemlji."

INTERNATIONAL BUSINESS FORUM 2014

SUMMARY

"BiH needs every sort of assistance in the form of investments and job creation. The natural resources of Bosnia and Herzegovina are abundant, and what is even more abundant are its human resources, which should be utilized. The people of Bosnia and Herzegovina who live abroad are very successful, so I do not see why they wouldn’t also be in their own country. "

Photo © : www.sarajevo-airport.ba   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # BiH Institucije / BiH Institutions   |   30.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE