KOORDINACIONI FORUM ZA POMOĆ POPLAVLJENIM PODRUČJIMA

UKRATKO

"PRIVATNI SEKTOR: Organizator je najavio održavanje tri plenarne radionice o temi očuvanja radnih mjesta, obnovi stambenih jedinica i javnih ustanova, te oporavku poljoprivredne proizvodnje."

FLOOD RELIEF COORDINATING FORUM

SUMMARY

"THE PRIVATE SECTOR: The organizers announced three plenary workshops on preserving jobs, reconstruction of housing and public institutions, as well as recovery of agricultural production."

Photo © : oslobodjenje.ba (Photo: Amer Kajmović)   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # BiH Institucije / BiH Institutions   |   30.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE