POTREBNA JE HRABROST DA SE KONAČNO ZAVRŠI RAT

UKRATKO

"Rat će zaista biti završen tek kada ideologije koje su do njega dovele izgube podršku glasača. A tu vrstu hrabrosti, hrabrosti da konačno završe rat, morat će skupiti i pokazati na izborima svi, ne samo Srbi i Hrvati. Bošnjaci pogotovo, jer oni su najveći stradalnici."

IT TAKES COURAGE TO FINALLY END THE WAR

SUMMARY

"The war will actually end only when the ideologies which caused it lose the voters’ support. And this kind of courage, the courage to finally end the war, is something everyone will have to muster and demonstrate in the elections, and not only Serbs and Croats, but particularly Bosniaks, because they are the greatest victims."

Photo © : vijesti.ba   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # BiH Institucije / BiH Institutions   |   24.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE