WORLD VISION i UNICEF

UKRATKO

"KUTAK ZA DJECU: "Ti prostori će ponuditi sigurno okruženje za djecu kao podrška u oporavku od traume i šoka. U svakom „kutku“ radit će kvalifikovano osoblje koje će za djecu organizirati kreativne, obrazovne i sportske aktivnosti, sve do početka školske godine."

WORLD VISION AND UNICEF

SUMMARY

"CHILDREN’S CORNER: “These facilities will provide a safe environment for the children, helping them recover from the trauma and shock. Each “corner” will be covered by qualified staff who will organize creative, educational and sports activities for the children until the school year begins."

Photo © : vijesti.ba   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # BiH Institucije / BiH Institutions   |   24.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE