POPLAVLJENA PODRUČJA ZAGAĐENA NIKLOM, KADMNIJEM, ŽIVOM

UKRATKO

"10 posto područja Federacije BiH može smatrati onečišćenim ili zagađenim, a da je na 60 posto područja utvrđen prekogranični nivo nikla, čije su se vrijednosti kretale i do 1.900 miligrama po kilogramu."

FLOODED AREAS CONTAMINATED WITH NICKEL, CADMIUM, MERCURY

SUMMARY

"Ten percent of the Federation of Bosnia and Herzegovina can be considered polluted or contaminated, and 60 percent of the territory contains harmful levels of nickel, with values ranging up to 1,900 mg/kg."

Photo © : avaz.ba   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # BiH Institucije / BiH Institutions   |   07.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE