POLICIJSKA STANICA DOBOJ 1

UKRATKO

"Policijski službenici Policijske stanice Doboj 1 osnovali su radnu brigadu za pomoć starim i iznemoglim osobama koje nisu u mogućnosti da same očiste svoje objekte uništene u poplavi."

POLICE STATION DOBOJ 1

SUMMARY

"Police officers from the Doboj 1 station formed a work brigade for helping elderly or disabled people who are unable to dry up their flooded houses."

Photo © : oslobodjenje.ba   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # BiH Institucije / BiH Institutions   |   30.05.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE