AERODROM

UKRATKO

"U periodu od 20. do 28. maja na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, procesuirano je pet humanitarnih pošiljki pomoći za BiH (166.313 kg karga), odnosno pružena je potpuno besplatna usluga prihvata i otpreme sedam zrakoplova humanitarnog karaktera."

AIRPORT

SUMMARY

"From May 20 to May 28, the Sarajevo International Airport processed five shipments of humanitarian aid to BiH (166,313 kg of cargo), that is to say seven humanitarian aircrafts were processed completely free of charge."

Photo © : portal24h.ba   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # BiH Institucije / BiH Institutions   |   30.05.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE