"LJUDI LJUDIMA, POZOVI I POMOZI"

UKRATKO

"Svi koji nazovu na humanitarne brojeve moći će razgovarati sa onima koje nemaju priliku da susretnu u svakodnevnom životu i istovremeno budu humani, svaki poziv je direktna donacija 2 KM za pomoć obnovi zdravstvenih ustanova Domaljevac-Šamac, Maglaj i Doboj."

PEOPLE TO PEOPLE, PHONE IN AND HELP

SUMMARY

"Everyone who dials one of the charity numbers will be able to talk to people they cannot meet in everyday life, while at the same time showing humanity; each call represents a direct donation of 2 BAM to help the reconstruction of the health facilities in Domaljevac-Šamac, Maglaj and Doboj."

Photo © : kaportal.ba   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Humanitarne aktivnosti / Humanitarian Efforts   |   04.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE