UMIJEĆE KORISNOSTI

UKRATKO

"Umijeće korisnosti: Novi vid aktivizma: dio radnog vremena provesti na humanitarnim akcijama."

THE ART OF USEFULNESS

SUMMARY

"The art of usefulness: A new form of activism: spend a part of your workday volunteering."

Photo © : buziminfo.ba   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Humanitarne aktivnosti / Humanitarian Efforts   |   29.05.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE