KOMŠILUK

UKRATKO

"U narodima na ovim prostorima nikada i nije bio problem, ali narodi su iskorišteni od strane političkih elita koje njima manipuliraju kako bi opstali na vlasti. Ali, u ova teška vremena kada su mnogi pogođeni poplavama, građani svih nacija i vjera su pokazali da su spremni da pomognu drugima. Vidjeli smo mnoge lijepe primjere kada su ljudi spremni da pomognu drugom i drugačijem. Ljudi su pokazali da žele međusobno da se potpomažu. Mislim da je najveći potencijal u tom socijalnom buntu koji se osjeti u BiH. Kada progovore ljudski stomaci, onda će se narodi ujediniti protiv političara. Za samo nekoliko dana na prostorima BiH, gdje su se '90-tih vodili ratovi, pojavile istinske ljudske vrijednosti."

THE NEIGHBORHOOD

SUMMARY

"In these parts the people were never the problem, but people were exploited by the political elites who manipulated them so they could stay in power. However, in these difficult times when many people were hit by the floods, citizens of all nations and religions have shown that they are willing to help others. We’ve seen many beautiful examples of people willing to help those who are different. The people have shown that they want to help one another. I think the biggest potential lies in this social uprising that you can feel in BiH. When people’s stomachs start speaking, then the different nations will unite against the politicians.In a matter of days in BiH, where wars raged in the 1990s, true human values emerged."

Photo © : bedem.rs   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Humanitarne aktivnosti / Humanitarian Efforts   |   24.05.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE