HUMANITARNI KONCERTI, KONVOJI, RADNE AKCIJE...

UKRATKO

"U Unsko-sanskom kantonu, gdje su u dolini Sane proteklih dana zabilježene poplave, građani su se već organizovali i umjesto da misle samo na sebe, pronašli su volje i sredstava da pomognu ugroženim stanovnicima u drugim dijelovima BiH koji su bili teže pogođeni katastrofom."

BENEFIT CONCERT, CONVOY, WORK ACTIONS...

SUMMARY

"In the Una-Sana Canton, where in recent days the Sana valley saw flooding, the locals got organized and instead of just looking after themselves they found the will and means to help the flooded residents of other parts of the country that the disaster hit even harder."

Photo © : oslobodjenje.ba   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Humanitarne aktivnosti / Humanitarian Efforts   |   27.05.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE