SARAJEVO: HUMANITARNI KONCERT

UKRATKO

"Napretkov humanitarni koncert Hrvatsko kulturno društvo Napredak uz potporu Ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba organiziralo je večeras u Katedrali srca Isusova u Sarajevu humanitarni koncert za pomoć stradalima u poplavama. Nastupili su mješoviti pjevački zbor, solisti i komorni orkestar crkve sv. Blaža iz Zagreba. Na repertoaru koncerta našla su se djela Mozarta, Verdija, Pučinija, Kabilja i Zajca."

SARAJEVO: BENEFIT CONCERT

SUMMARY

"Benefit concert by Napredak The Croatian Cultural Association Napredak, with the support of the Office of Education, Culture and Sports of Zagreb, organized a benefit concert tonight at the Sacred Heart Cathedral in Sarajevo to help the victims of the floods. The performers were a mixed choir, soloists and the church of St. Blaise’s chamber orchestra from Zagreb. The repertoire included works by Mozart, Verdi, Puccini, and Kabiljo and Zajc."

Photo © : oslobodjenje.ba (Photo: S.Gubelic)   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Humanitarne aktivnosti / Humanitarian Efforts   |   31.05.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE