SVIRKA SOLIDARNOSTI

UKRATKO

"SVIRKA SOLIDARNOSTI Humanitarni koncert za stvaranje Fonda solidarnosti za stanovništvo koje je preživjelo poplave bit će održan večeras, 21.06.2014. godine u 20:00 sati u Ljetnom kinu CZK Goražde. Novac prikupljen sa ove svirke biti će iskorišten za formiranje Fonda solidarnosti iz kojeg će se konkretno sredstva upotrebiti za pomoć, na transparentan način. ULAZNICA : 3 KM Transparentno? Pratite svaki korak novca koji će biti doniran: https://www.facebook.com/groups/290109951162399/"

BENEFIT GIG

SUMMARY

"BENEFIT GIG A benefit concert for the creation of a Solidarity Fund for the flood survivors will be held tonight, 21/06/2014 at 20:00 in the Open Air Cinema of CZK Goražde. The money raised from the performance will be used to create a Solidarity Fund to distribute the aid in a transparent manner. Admission is 3 BAM. Transparent? Follow every step of the money which will be donated: https://www.facebook.com/groups/290109951162399/"

Photo © : gorazdeonline.ba   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Humanitarne aktivnosti / Humanitarian Efforts   |   21.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE