PROCJENA ŠTETA OD POPLAVA

UKRATKO

"Štete od poplava u BiH iznose četiri milijarde KM. Novac bi, između ostalog, trebalo da bude prikupljen na donatorskoj konferenciji. Kako sistem državne pomoći ne funkcionira, sredstvima će raspolagati entiteti."

ESTIMATING FLOOD DAMAGE

SUMMARY

"Flood damage in BiH is estimated at 4 billion BAM (2 billion euros). The money should, among other things, be raised at a donor conference. Because the government aid system is not working, the funds will be handled by the entities."

Photo © : vijesti.ba   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Medjunarodna zajednica / International Community   |   19.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE