OSCE: MISIJA u BiH

UKRATKO

"Misija OSCE-a je, reagujući na prirodnu katastrofu, izvršila izmjenu svojih programskih aktivnosti da bi ponudila potrebnu i pravovremenu pomoć. To je bilo učinjeno unutar sveukupnih cijeva Misije usmjerenih ka promovisanju stabilnosti putem pružanja podrške razvoju sistema uprave, pravosuđa i obrazovanja koji poštuju ljudska prava, saopćeno je iz Misije OSCE-a u BiH."

OSCE : THE MISSION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

SUMMARY

"The OSCE Mission, responding to the disaster, made ​​changes to its program to offer necessary and timely assistance. This was done within the Mission’s overall framework of promoting stability by supporting the development of systems of administration, judiciary and education which respect human rights, the OSCE Mission in Bosnia and Herzegovina said in a statement."

Photo © :    |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Medjunarodna zajednica / International Community   |   11.07.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE