SVJETSKA AKADEMIJA UMJETNOSTI I NAUKE

UKRATKO

"Konferencija o rastu nezaposlenosti-na putu ka oporavku Konstatirali su da je na tom planu potrebno brzo djelovati i ne čekati spore birokratske procedure, nego stvarati "centre izvrsnosti" kako bi se što prije uhvatio korak sa globalnim trendovima u procesu obrazovanja."

WORLD ACADEMY OF ART AND SCIENCE

SUMMARY

"Conference on Employment Growth – On A Road to Recovery They reached the conclusion that what needs to be done is to act quickly and not wait for slow bureaucratic procedures, but to create “centers of excellence” in order catch up with global trends in education."

Photo © : Novovrijeme.ba   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Medjunarodna zajednica / International Community   |   01.07.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE