PROCJENE – NEIMENOVANI IZVOR

UKRATKO

"Dio novca će dati donatori, veći dio sredstava morat će se osigurati povoljnim kreditima s niskom kamatom, dužim grejs periodom i rokom otplate. No, najmanje trećinu sredstava i to u najboljem slučaju, moraće osigurati same BiH i Srbija. To znači da ćete morati iz temelja mijenjati ekonomski sistem, privući strane investitore, pomoći domaću privredu da se podigne tako što ćete je rasteretiti od previsokih i nepotrebnih nameta, te stvoriti uslove da se otvaraju nove fabrike i radna mjesta. Praktično treba vam 'new deal'. Bez toga nema spasa."

ESTIMATES – UNNAMED SOURCE

SUMMARY

"Part of the money will come from donors, most will have to be secured through soft loans with a low interest rate, longer grace period and maturity. However, at least a third of the funds, in the best case scenario, will have to be provided by BiH and Serbia themselves. This means that you would have to change the economic system fundamentally, attract foreign investors, help the economy grow by cutting excessive and unnecessary tax burdens, and create an environment for opening factories and creating jobs. Basically you need a ‘new deal’. Without it there is no hope."

Photo © : UN BiH   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Medjunarodna zajednica / International Community   |   18.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE