UN/EBRD: PROCJENE ŠTETA

UKRATKO

"Mine i eksplozivne naprave iz rata na Balkanu 90-ih godina nalaze se u poplavljenoj zoni velikoj 800 kvadratnih kilometara, što operacije čišćenja čini skupim i delikatnim."

UN/EBRD: DAMAGE ASSESSMENT

SUMMARY

"Mines and explosive devices from the Balkan war of the 1990s are located in the flood zone, which covers 800 square kilometers, making the cleanup expensive and delicate."

Photo © :    |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Medjunarodna zajednica / International Community   |   10.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE