EU: HITNA MATERIJALNA I SPASILAČKA POMOĆ

UKRATKO

"Procjena potreba za sanacijom, čiju izradu predvode vlasti BiH, uz podršku Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Svjetske banke, će procijeniti uticaj poplava na živote ljudi i najvažnije sektore u pogođenim područjima. Više od 400 spasilaca iz država-članica EU je uključeno u hitne akcije spasavanja."

EU: URGENT MATERIAL AND RESCUE ASSISTANCE

SUMMARY

"The flood recovery assessment, constructed by the BiH authorities with support from the European Union, the United Nations and the World Bank, will assess the impact of the floods on people’s lives and the most important sectors in the affected areas. More than 400 rescuers from EU member states are taking part in the rescue operations."

Photo © :    |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Medjunarodna zajednica / International Community   |   08.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE