DONACIJA: HIGIJENSKI PAKETI

UKRATKO

"Uz svaki paket priložen je i edukativni letak s preporukama i savjetima za zaštitu u vanrednim situacijama, uključujući preporuke o pravilnoj ishrani djece, zaštiti od mina i savjete za održavanje higijene."

DONATION: HYGIENE PACKAGES

SUMMARY

"Each package contains an information leaflet with recommendations and advice for protection in emergency situations, including recommendations on proper child nutrition, protection from mines and tips for maintaining hygiene."

Photo © : sportsport.ba   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Medjunarodna zajednica / International Community   |   06.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE