EBRD: KAKO POMOĆI BiH

UKRATKO

"Dugoročno ćemo raditi na projektima prevencije poplava zajedno s ostalim međunarodnim finansijskim organizacijama."

EBRD: HOW TO HELP BiH

SUMMARY

"We will work on long-term projects of flood prevention together with other international financial organizations."

Photo © :    |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Medjunarodna zajednica / International Community   |   06.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE