SVJETSKA BANKA: RESTRUKTUIRANJE, REHABILITACIJA, REKONSTRUKCIJA

UKRATKO

"Svjetska banka: „Mi već radimo sa domaćim partnerima iz BiH na restruktuiranju mnogih od naših tekućih operacija, da bi smo osigurali sredstva, bukvalno u roku od nekoliko dana, za neke od najhitnijih potreba za oporavkom i rekonstrukcijom."

WORLD BANK: RESTRUCTURING, REHABILITATION, RECONSTRUCTION

SUMMARY

"World Bank: “We are already working with local partners from Bosnia and Herzegovina on restructuring many of our current operations, to secure the funds, literally in a few days, for some of the most pressing needs for recovery and reconstruction."

Photo © :    |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Medjunarodna zajednica / International Community   |   31.05.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE