'KAKO DALJE, NE ZNAM'!

UKRATKO

"Političari se samo bore da imaju primanja i pozicije. Njih ništa drugo ne interesuje. Samo ulaze jedni drugim u koalicije da bi tu opstali. Zovemo ih sećijaši. Jedni kod drugih sjede i dogovaraju se ko će s kim u koaliciju. Izbace jedne, uđu drugi. Po ovoj cesti je voda plivala. Sada Turci to crpe kamionima. Naše političare nisam vidio ovdje već osam dana. Niko nam pijesak nije dovukao."

‘WHAT TO DO NOW, I DO NOT KNOW’!

SUMMARY

"Politicians are just fighting over money and positions. They are not interested in anything else. They are joining each other’s coalitions to survive. We call them sitdowners. They sit down with one another and make deals about who’s going to join whom. They throw one out and another one comes in. This road turned into a stream. Now the Turks are draining it with their trucks. I haven’t seen our politicians for eight days. No one even brought us sand."

Photo © : RFE   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Medjunarodna zajednica / International Community   |   31.05.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE