AUSTRIJSKA SAVEZNA VOJSKA

UKRATKO

"Prevladavanje ove tužne katastrofe moglo bi time doprinijeti jačanju svijesti o jedinstvu zemlje kao cjeline - u idealnom slučaju federalno uređene i efikasne države, sposobne da se učinkovito bori protiv pojava korupcije i politika podjele."

THE AUSTRIAN FEDERAL ARMY

SUMMARY

"Overcoming this mournful disaster could contribute to raising awareness about the unity of the country as a whole – ideally a federally constituted and effective state, capable of effectively fighting corruption and divisive politics."

Photo © : ostraluka.com   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Medjunarodna zajednica / International Community   |   30.05.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE