ZAJEDNIČKA REALNOST: SRBIJA

UKRATKO

"Pored svoje donacije, jedna kompanija je čak predložila sama da njeni zaposleni budu i aktivisti."

A SHARED REALITY: SERBIA

SUMMARY

"In addition to their donation, one company even suggested that its employees also get involved as activists."

Photo © : blic.rs   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Medjunarodna zajednica / International Community   |   23.05.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE