NATO EADRCC: IZVJEŠTAJ

UKRATKO

"Rizik od mina povećan je nakon poplava i klizišta, usljed pomjeranja minskih polja, piše u izvještaju, navodeći da situacija postaje kritična jer je ugroženo oko 800 km2. Deminiranje je, pojašnjava se u izvještaju, dugoročan proces i mogao bi zahtijevati logističke operacije duge do tri mjeseca, dok pojedine opštine zahtijevaju urgentno označavanje mina."

NATO EADRCC: REPORT

SUMMARY

"The risk of mines has increased after the floods and landslides, because the minefields shifted, according to a report which states that the situation is becoming critical with some 800 square kilometers deemed to be dangerous. Demining is, the report explains, a long-term process and may require operations lasting up to three months, while some municipalities require urgent mine mapping."

Photo © : www-nato.int   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Medjunarodna zajednica / International Community   |   03.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE