PROGLAŠENO STANJE PRIRODNE NESREĆE

UKRATKO

"Vlada Federacije BiH danas je na 58. hitnoj i telefonski održanoj sjednici donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na području Federacije BiH zbog obilnih kišnih padavina koje su prouzrokovale izlijevanje rijeka i bujičnih potoka iz svojih korita, izazivajući plavljenje velikog broja infrastrukturnih objekata, objekata stanovanja i poljoprivrednog i drugog zemljišta na području Federacije BiH."

STATE OF EMERGENCY DECLARED

SUMMARY

"The Government of the Federation of Bosnia and Herzegovina decided today at its 58th meeting, held by telephone conference, to declare a state of emergency in the Federation due to heavy rainfall that caused the rivers and streams to overflow their banks, flooding a large number of facilities, homes, arable and other land in the BiH Federation."

Photo © : www.tnt.ba   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Poplave 2 / The Floods 2   |   07.08.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE