NOVE KATASTROFALNE POPLAVE

UKRATKO

"Poplavama i klizištima je ponovo najteže pogođen Tuzlanski kanton, a prema posljednjim informacijama, pogođene su gotovo sve lokalne zajednice. Najteže je u Gračanici gdje je voda preplavile sve ulice i onemogućila prilaz spasilačkim ekipama."

THE LATEST CATASTROPHIC FLOODS

SUMMARY

"The Tuzla Canton again suffered the worst floods and landslides, and according to the latest information nearly all local communities were affected. The worst is in Gračanica where the water flooded all the streets and blocked access for the rescue teams."

Photo © : buka.com-fena   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Poplave 2 / The Floods 2   |   06.08.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE