POPLAVLJENI GRADOVI: DOBOJ

UKRATKO

"Doboj leži na tri rijeke, Bosni, Usori i Spreči, ali narod će ih se od sada uvijek bojati."

THE FLOODED TOWNS: DOBOJ

SUMMARY

"Doboj is set on three rivers, Bosna, Usora and Spreča, but from now on the people will always fear them."

Photo © : oslobodjenje.ba   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Poplave / The Floods   |   18.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE