SARAJEVO

UKRATKO

"ALEKSANDAR HEMON: U prestonici isto tako nisu vidljive posljedice nedavnih poplava koje su po provincijama nosile minska polja, ruralne pejzaže, stočni fond i proljetne usjeve."

SARAJEVO

SUMMARY

"ALEKSANDAR HEMON: What also can’t be seen in the capital are the consequences of the recent floods in the heartland that carried minefields, rural landscapes, livestock and spring crops."

Photo © : www.heybrian.com   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Poplave / The Floods   |   15.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE