OPERACIJA 'ZAJEDNIČKI NAPOR'

UKRATKO

"Ovo je nešto i više od pomoći. To je priča o sudbini i narodu. Niko nije pitao nikoga koje je nacije, vjeroispovijesti ili boje kože", istaknuo je načelnik općine Šamac, Savo Minić."

OPERATION ‘JOINT EFFORT’

SUMMARY

"This is something more than aid. This is a story about fate and people. Nobody asked about anyone’s ethnicity, religion or skin color,” said the mayor of Šamac, Savo Minic."

Photo © : EUFOR   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Poplave / The Floods   |   13.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE