POSLIJE POPLAVA

UKRATKO

"Poplave su odnijele dio zaštitnog zida gradske deponije pa se smeće razlilo duž korita rijeke Drinjače nizvodno prema Željezniku. U prekidu su i dalje nekategorisani putni pravci, a veći dio stanovništva nema vodu za piće zbog kvara na vodovodu."

AFTERMATH

SUMMARY

"The flood tore down part of the bulwark at the town landfill so the garbage spilled along the Drinjača River down to Željeznik. Service roads are still impassable, and most of the population still does not have drinking water because of a water mains break."

Photo © : senzacija.ba   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Poslije poplava / Aftermath   |   31.05.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE