ZAJEDNIČKA STVARNOST:'NIKAD NE KORAČAMO SAMI'!

UKRATKO

"Dječica iz obdaništa u Kesenumi u Japanu, mjestu, koje je 2011. godine bilo pogođeno velikim zemljotresom i razornim cunamijem, pokazali su svoju zahvalnost djeci iz Bosne i Hercegovine."

A SHARED REALITY: “WE NEVER WALK ALONE”

SUMMARY

"Children from a Kesennuma kindergarten in Japan, a place hit by the huge earthquake and devastating tsunami, showed their gratitude to children from Bosnia and Herzegovina."

Photo © : zasvakodijete.ba   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Poslije poplava / Aftermath   |   03.07.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE