LJUDI SU NA IZMAKU SNAGA

UKRATKO

"Ljudi su na izmaku snaga i zabrinuti jer znaju da uz visoke temperature i leševe dolaze i zaraze. Vode kojom bi to sve oprali nema. Nema ni ljudi dovoljno jer je većina izmještena u privremene centre. Volonteri su im donijeli flaširanu vodu, hranu i vreće za spavanje."

PEOPLE ARE AT THE END OF THEIR TETHER

SUMMARY

"People are at the end of their tether and they are worried because they know that with high temperatures and dead bodies comes disease. There is no water to wash with. There are also not enough people because most of them are placed in temporary shelters. Volunteers brought them bottled water, food and sleeping bags."

Photo © : Anadolija/source.ba   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Poslije poplava / Aftermath   |   10.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE