AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BiH

UKRATKO

"Osnovni cilj je preventivno djelovanje radi sprečavanja nelegalnog prometa i zloupotreba trenutne situacije uzrokovane poplavama. Obaveza subjekata u poslovanju sa hranom, na osnovu odredbi Zakona o hrani, jeste da osiguraju zdravstvenu ispravnost sirovina i proizvoda u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije, te da sprovode sistem samokontrole u objektima u kojima posluju."

BH FOOD SAFETY AGENCY

SUMMARY

"The chief objective is preventive action against illicit trafficking and exploitation of the current situation caused by the floods. The duty of operators in the food industry, in accordance with the provisions of the Food Act, is to ensure the safety of raw materials and products at all stages of production, processing, treatment and distribution, and to implement a system of self-control in the locations in which they operate."

Photo © : Agencija FENA   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Poslije poplava / Aftermath   |   05.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE