MINE I RUČNE BOMBE RAZASUTE PO DVORIŠTIMA I KUĆAMA

UKRATKO

"Svakodnevno dolazi do pomijeranja mina i drugih neeksplodiranih sredstava u ovoj regiji. Kad je riječ o ručnim bombama mi pretpostavljamo da se radi o privatnim zalihama građana koje su vjerovatno držane u kućama."

MINES AND HAND GRENADES SCATTERED AROUND YARDS AND HOMES

SUMMARY

"In this region, mines and other unexploded ordnance are shifting in the ground daily. When it comes to hand grenades, we assume that they come from private citizens who probably kept them in their homes."

Photo © : klix.ba/AA   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Poslije poplava / Aftermath   |   03.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE