HITNE POTREBE

UKRATKO

"Hitno je potrebna svaka vrsta pomoći, posebno hrana, pumpe za prepumpavanje vode, isušivači, stočna hrana, sjemena, vještačko đubrivo, kao i pogonsko gorivo D2."

URGENT NEEDS

SUMMARY

"Every kind of help is urgently needed, especially food, water pumps, driers, feed, seeds, artificial fertilizers, and D2 fuel."

Photo © : bosnapress.co   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Poslije poplava / Aftermath   |   02.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE