U Vijestima In Updates

Sljedeći tematski prilozi izdvojeni su iz mnoštva javnih izvora koji su dostupni svakom ko ima pristup Internetu. Dijalog BiH2.0 će prikupljati relevantne informacije iz medija, društvenih mreža, internet portala vlada, nevladinih organizacija, političara, međunarodne zajednice i pojedinaca. Izbor i prezentacija ovih informacija ne znači da postoji povezanost između Dijaloga BiH2.0 i neke organizacije/pojedinca spomenutog u tekstovima.

The following thematic updates have been selected from variety of public sources that are accessible to anyone who has access to the Internet. Dialogue BiH2.0 will aggregate relevant information from news sources, social media, Internet portals, governments, NGOs, policy makers, the international community, and individuals. Selection and presentation of this information does not imply that there is an association between Dialogue BiH2.0 and any organization/individual mentioned in these updates.

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›

Dialogue - BiH2.0 - Dijalog is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.
Dialogue - BiH2.0 - Dijalog je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.