DIALOGUE BIH2.0 DIJALOG
Sedmični izvještaji

Weekly reports

11.11.2014.

Loading...

11.11.2014.

Loading...

27.10.2014.

Loading...

27.10.2014.

Loading...

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)